Deutsch

FAQ: Algemeenheden tot de sites in het World Wide Web (WWW)

Wat is het verschil tussen "Internet" en "WWW"?
Het "Internet" is de technische basis, waarop alle diensten lopen. Het "WWW" (World Wide Web) is er maar één van. Daar worden de websites klaargezet, die u op uw browser wilt bekijken. Verdere diensten zijn bijvoorbeeld "mail", "news", "ftp" "icq", "chat". Ook wanneer deze diensten op uw beeldscherm met een klik met elkaar verbonden zijn, zijn ze technisch verschillend.

Een mooie verklaring (op duits), hoe het "WWW" werkt, levert de WDR-Muis in haar "zakelijke verhalen": WDR-Muis "Der Datenweg durchs Internet". (Duits)

Ik zou graag op het net willen adverteren, maar ik heb geen computer! Kan dat?
Ja, natuurlijk. U hoeft zich toch ook niet te abonneren op een krant waarin u een advertentie zet. Uw sites komen op een computer (web-server) bij een internetaanbieder (hoster) - graag op onze server - en zijn wereldwijd leesbaar, zonder dat u daartoe iets hoeft te doen.
Als ik een homepage wil hebben, heb ik dan ISDN nodig?
Dat zijn twee verschillende werkterreinen. Uw eigen toegang tot internet is er één. Uw WWW-sites zijn een andere. Of en hoe u zich met internet verbindt, zou uw home een zorg zijn. Uw sites staan op een constant bereikbare computer, en kunnen altijd, de klok rond, worden gelezen. Of u op dat moment online bent of niet, doet niet ter zake.

voor: Details voor het maken van sites
Index advies