Deutsch English Español Français Nederlands Português (br)

Bere aurkezkena Interneten...

Ez za zuk pensatzen duzun hain zaila. Guk zure horriak egiten ditugun bitartean, zu bertan izan dezakezu eta HTML eta CSS sistema nola erabiltzen den ikasi.Horrela zu zeuk zure horriak berritu eta osatu ahal izango zara. HTML sistema ez da ezta zaila ezta sekretu bat. HTML ez da programazio sistema bat. Textu sistema bat da hipertextuetarako oso erraz idatzi dezakeela editore batekin

Ahal denean multimedia jokuak saiestuko ditugu. Gehiegi aldietan ez dute zentzurik eta garestiak dira,gogaikarriak eta horria bisitatezen dutenei haserretu egiten dituzte.

 [validator.w3.org]

XHTML idazten dugu erraza eta baliozkoa dela,esaterako, errepresentatu ahal dela ekipo tekniko guztiekin.Horri honetara sartzea unibertsala da.
"HTML kalsearekin" oso introduzio ona HTML-rentzat.

Bisitatuko dutenei gehiago ez dute behar baino

  • Ordenagailua eta beste aparatu berriak
  • Lizentziak onatzea
  • Leiho zitalak iztea
  • "Download"-eko "plugin"-eko
  • Beste tontakeriak sufritzea
 [www.w3.org]

"World Wide Web Consortium" -ren zehazpenak ikusten ditugu. Nabigaturen akzesorioak ez dira interesgarriak ez zuretzat ez guretzat, zehazpenetako atal batzuk ez dira eta.