Deutsch

Problem: hotmail, msn en het "Sender-ID"


De onzin van de "Sender-ID"

Eigenlijk gaat het om effectieve bestrijding van Spam, ongewenste reclame-mails. Met dit ondersteunendwaardige doel houden zich wereldwijd al jaren knappe koppen bezig. Ondertussen hebben ook internationale college's, waaronder ook die, waarbij de groten in het internet zitten, het thema op de agenda.

Nu heeft een firma namens "Microsoft" uit Redmond/USA zich een methode laten patenteren, dat elke e-mail met een zogenaamde "Sender-ID" voorziet. Het doel moet zijn, de afzender betrouwbaar te kunnen identificeren. E-mails zonder "sender-ID" kunnen dan worden afgewezen.

Nadelen van de "sender-ID"

Wat op het eerste gezicht een goed idee lijkt, heeft natuurlijk ook zijn haken en ogen:

 • Deze methode is alleen praktisch, als het door iedereen ondersteund wordt. Dat betekent, dat elk programma dat e-mails verzend en toont deze methode moet invoeren. Wie niet meedoet, is eigenlijk van de wereldwijde communicatie via e-mail uitgesloten. Zijn berichten komen dan alleen bij diegenen aan, die deze methode ook niet inzet.
 • De "sender-ID" is door Microsoft gepatenteerd. Microsoft heeft weliswaar toegezegd, geen licentiekosten te verlangen, maar of dat in de toekomst zo blijft, kan niemand garanderen. De huidige bedrijfspolitiek van Microsoft geven geen goede verwachtingen.
 • Daarbovenop komt de moeilijkheid, dat de door Microsoft geformuleerde licentie het onmogelijk maakt, de methode te generen of te integreren die onder open source licentie gepubliceerd worden. Deze poging is met "onbeschoft" nog hoffelijk omschreven. Microsoft wil hiermee ogenschijnlijk wereldwijd spam bestrijden, maar zorgt er tegelijk voor dat grote delen van het net van deze techniek zijn uitgesloten. Daarmee is dit procedé, alle technische details daargelaten, volledig unbruikbaar.
 • De mogelijkheid tot genereren van "sender-ID" is weliswaar in het patent beschreven en op de sites van Microsoft uitgelegd, onderging echter nooit de in internet gebruikelijke werkwijze tot ontwikkeling van normen. Er is geen rfc daarvoor.
 • Het verantwoordelijke college, de MARID-werkgroep van de IETF heeft de door Microsoft voorgestelde werkwijze in een zitting van 10.09.204 afgewezen. In plaats daarvan probeert men, het eens te worden over een werkwijze die meerdere stappen bevat, dat meerdere verschillende methodes tot identificatie van spam mogelijk maakt. Daarmee is de "sender-ID" geen officieel erkende methode, maar een concern gebonden oplossing van Microsoft. De ervaring heeft geleerd dat dergelijke oplossingen in het internet gedoemd zijn te mislukken.
 • Vanzelfsprekend gebruiken professionele spammers sinds begin 2005 reeds een "sender-ID". De meerderheid van de e-mails die vandaag de dag (Juli 2005) met een "sender-id" verzonden worden, is spam. De praktijk wijst uit dat dit procedé eerder een herkenning van spam geworden is dan de bedoelde afwijzing.

De reactie van Microsoft

Eind juni 2005 kondigde Microsoft aan, de "sender-id" bij haar diensten hotmail en msn vanaf november 2005 in te voeren. Alle mails zonder "sender-ID" zouden dan als potentiële spam uitgesorteerd worden.

De prompt opgekomen kritiek van de rest van de wereld klonk ongehoord. Microsoft wees erop, dat 'meer dan een miljard' e-mails dagelijks met sender-ID is uitgerust. De rest is dan, tot het tegendeel bewezen is, spam. Zo eenvoudig is de wereld gesorteerd.

Aangezien Microsoft bij de verantwoordelijke college's geen succes had, probeert de firma, een pseudo-standaard door een marktdruk door te drukken. Voor deze werkwijze is deze aanbieder bekend. In andere bereiken van de software markt is het hem meerdere keren gelukt. In die delen van het internet waarin het belangrijk is processen probleemloos te laten verlopen echter nog nooit. Dat is zondermeer goed en moet ook zo blijven.

Hoewel deze aankondiging pas vanaf november realiteit worden zal, komt het vandaag (Juli 2005) al voor, dat e-mails bij hotmail.com gebruikers in de prullenbak terecht gekomen zijn, wanneer de spamfilter geactiveerd is. Is hij gedeactiveerd, komen de e-mails prompt weer aan. Vanzelfsprekend is uitgesloten, dat over de door de ondertekenende gebruikte mailservers in het verleden, danwel in de toekomst ooit spam verzonden is danwel wordt.

Consequentie

Daar nu al onwaarschijnlijk is, of standaardconforme e-mails bij gebruikers van hotmail en msn aankomen, zien wij ons genoodzaakt, de communicatie via e-mail met deze mensen in te stellen.

Niemand typt graag voor de prullenbak. U vermoedelijk ook niet. Het is nou eenmaal geen oplossing, voor het versturen van e-mail eerst te bellen en te vragen of de spamfilter gedeactiveerd kan worden.

Natuurlijk is het gebruik van "Sender-ID" ook geen oplossing, maar in het gunstigste geval een verder probleem.

Alternatieven voor u

 • U gebruikt de mail-dienst van uw provider of een andere serieuze aanbieder.
 • U installeert een geschikte spamfilter op uw computer of kiest een aanbieder die er een op de mailserver aanbiedt en onderhoudt.
 • U gebruikt een zekere, standaardconforme Software van serieuze producenten.
 • U vertrouwt op de technische aanbevelingen en documentatie van de standaards van de in internet verantwoordelijke college's, die niet van de techniek en/of bedrijfspolitiek van een enkele aanbieder afhankelijk zijn. Deze technieken zijn wereldwijd algemeen geldig en beproefd en door iedereen ten alle tijden op welke aard dan ook kosten- en registratievrij te gebruiken.

Verwachtingen

De poging, zich in de denkwijze der firma Microsoft in te leven, voert dwangmatig tot de angst, dat deze aanbieder ook op het idee zou kunnen komen, deze ondeugdelijke techniek ook in de kwaliteit en zekerheid in de heftig omstreden mailclient "Outlook (Express)" te integreren. Zou dit het geval zijn, dan moet serieus onderzocht worden, of de poging tot communicatie met gebruikers van dit programma nog zinvol is.

Verdere bronnen

... zijn ontelbaar. Een kort onderzoek bij Google is al genoeg.

Wij hopen verder op een vrije, ongehinderde communicatie.

 1. Rainer Kersten
 2. Stefan Harmuth
 3. Dr. jur. Michael Stehmann
 4. Mechtilde Stehmann
 5. Harald Laabs
 6. Tonnie Lubbers
 7. Christine Ewert
 8. Sabine Engelhardt
 9. Konni Scheller

Wie zijn naam met link onder deze verklaring zien wil, kan zich melden.